Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Kỳ Anh

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2022

Trong năm 2022 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 20139 hồ sơ

- Đã xử lý: 20015 hồ sơ

98.9%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HUYỆN KỲ ANH
 
 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh
 
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 
Email: ubkyanh@hatinh.gov.vn