Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Kỳ Anh

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 22540 hồ sơ

- Đã xử lý: 22301 hồ sơ

98.6%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HUYỆN KỲ ANH
 
 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh
 
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 
Email: ubkyanh@hatinh.gov.vn