Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Kỳ Anh

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 23711 hồ sơ

- Đã xử lý: 23345 hồ sơ

99.5%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HUYỆN KỲ ANH
 
 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh
 
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 
Email: ubkyanh@hatinh.gov.vn